Những hoạt động của quà tặng Á Đông đều hướng tới sự phát triển bền vững của giá trị tinh thần và vật chất. Bảo về thiên nhiên đất mẹ và niềm hạnh phúc của con người.

- Sứ mệnh của ngành quà tặng - Sứ mệnh của 1 sản phẩm quà tặng ra đời - Mang lại giá trị tinh thần cao cho con người, một món quà ý nghĩa gợi nhớ cho chúng ta về